Trekking
Safari
Bunkhouse events
Bunkhouse blogs
Afrika
Latijns-Amerika
09 267 02 76
chat met ons
mail ons

Coronavirus: veelgestelde vragen

Sinds 1 oktober is reizen naar rode zones niet langer verboden maar ‘ten zeerste afgeraden’ en zijn een quarantaine van 7 dagen en een COVID-test bij terugkeer verplicht. Bij een oranje zone is verhoogde waakzaamheid geboden en bij een groene kleurcode kan gewoon gereisd worden. Wie een reis geboekt heeft naar een land waar een inreisverbod of inreisbeperking geldt, kan ervoor kiezen zijn reis om te boeken naar een latere datum dit jaar of in 2021. Om voor de reiziger een beetje duidelijkheid te scheppen beantwoorden we op deze pagina tal van vragen over reismogelijkheden, annulaties en verzekeringen. 

Op 23 september werd door de Nationale Veiligheidsraad beslist dat een code rood vanaf 1 oktober niet langer gelijk staat aan een feitelijk reisverbod. Zowel binnen als buiten Europa kleuren heel wat gebieden en landen rood ten gevolgen van een stijgend aantal besmettingen met Covid-19. Reizen naar deze landen en regio’s zijn sinds eind september niet langer verboden maar “ten zeerste afgeraden”. Wat wil dat nu concreet zeggen?

Het gegoochel met kleurcodes, de vaak verwarrende communicatie van overheidswege en de niet op elkaar afgestemde criteria om reizen al dan niet toe te laten hebben de voorbije maanden voor de nodige verwarring in de reissector gezorgd. Van dag op dag kon de kleurcode van een land verspringen van groen naar oranje, of in het slechtste geval rechtstreeks naar rood. Voor reisorganisaties en reizigers werd het al gauw een kluwen van onduidelijke regels, in- en uitreisverboden en voorwaarden die naast elkaar bestonden. Van overleg was weinig sprake.

Tot 1 oktober betekende code rood een feitelijk reisverbod vanuit de FOD Buitenlandse Zaken. Wat wil dat zeggen? Indien je als klant een reis geboekt had en deze wegens een corona-gerelateerd reisverbod geannuleerd werd, zowel in geval van een uitreisverbod vanuit België als bij een inreisverbod van een bepaald land, had je recht op een volledige terugbetaling door de reisorganisator. Dit onder de noemer annulatie door ‘buitengewone omstandigheden’. Indien jouw bestemming oranje kleurde, gold een ‘verhoogde waakzaamheid’. Daar hebben wij ons als reisorganisatie flexibel opgesteld en omgeboekt waar mogelijk en waar de reiziger dat wenste.

Nieuwe regels

De nieuwe regels die sinds 1 oktober in voege zijn vereisen echter heel wat nuance. Code rood geldt niet langer als reisverbod en valt bijgevolg ook niet langer onder ‘buitengewone omstandigheden.’ Enkel bij een feitelijk inreisverbod of inreisbeperking, opgelegd door de overheid van een bepaalde bestemming, kan je als klant kosteloos annuleren. Indien dat niet het geval is, zelfs bij code rood, kunnen reeds gemaakte kosten niet volledig gerecupereerd worden. Indien de reiziger zijn reis wenst om te boeken naar een latere datum stellen we ons als reisorganisatie uiteraard flexibel op. Bij annulatie van een reis naar een bestemming met code rood gelden de bestaande annuleringsvoorwaarden, bij omboeken proberen we zoveel mogelijk extra kosten te vermijden.

Reizen naar code rood: wat nu?

Reizen naar landen en regio’s met code rood kan, maar is niet zonder voorwaarden. Na terugkeer dient een quarantaine van 7 dagen in acht genomen te worden. Na 5 dagen quarantaine dient een test afgelegd te worden en indien deze positief is wordt de quarantaine verlengd met 7 dagen. We begrijpen bij Bunkhouse maar al te goed dat niet iedereen de luxe of tijd heeft om na een reis 7 dagen of langer in quarantaine te gaan en daarom willen we ons hier ook flexibel opstellen. We bekijken dossier per dossier en proberen samen met de reiziger tot een oplossing te komen.

Wanneer bij afreis naar een bepaalde bestemming ter plaatse een quarantaineperiode vereist is, geldt dit als een feitelijke inreisbeperking en heb je als klant de keuze om de quarantaine uit te zitten, de reis om te boeken naar een latere datum of heb je recht op een volledige terugbetaling.

1. Waarom nu boeken?

1.1 Terugbetaling indien annulering omwille van buitengewone omstandigheden

Indien een reis geannuleerd dient te worden omwille van buitengewone omstandigheden, schrijft de reiswetgeving voor dat de reissom kosteloos terugbetaald dient te worden aan de reiziger (excl. verzekerings- en dossierkosten). Buitengewone omstandigheden dienen steeds gestaafd te worden door een negatief reisadvies voor de respectievelijke bestemming, vermeld op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Sinds 1 oktober geldt deze maatregel enkel in geval van een inreisverbod of inreisbeperking, opgelegd door een bepaalde bestemming. Indien een bestemming door BuZa rood wordt gekleurd, geldt dit niet langer als wettelijk uitreisverbod en valt deze reis niet onder ‘buitengewone omstandigheden’.

1.2 Annulering door ziekte van de reiziger (oa. Covid-19)

Indien je als reiziger beschikt over een annuleringsverzekering en je test voor afreis positief op Covid-19, dan ben je gedekt door je verzekering. Deze dekking is enkel van toepassing voor je afreis, indien je bij aankomst op de luchthaven van bestemming positief test is deze dekking niet meer geldig.

1.3 Annulatie- en boekingsvoorwaarden blijven ongewijzigd

Bunkhouse doet bewust niet mee aan het sectorale opbod van zogenaamde flexibele annulatie- en boekingsvoorwaarden. De reiziger is dankzij de reiswetgeving financieel beschermd tegen buitengewone omstandigheden en Bunkhouse zal in samenspraak met de reiziger steeds de meest ideale oplossing zoeken indien er zich problemen voordoen. Dankzij onze persoonlijke aanpak en het vertrouwen dat we opbouwen met de reiziger stellen wij ons standaard flexibel op. Voor ons is de beste service voor de reiziger een evidentie.

2. Praktische informatie bij je reis

2.1 Wat zijn mijn reismogelijkheden?

Sinds juni zijn tal van Europese binnengrenzen opnieuw geopend voor toerisme. De keuze om de landsgrenzen te openen en welke nationaliteiten toegelaten zijn op het grondgebied, blijft echter een individuele keuze. De specifieke informatie, inreisverboden en inreisbeperkingen kan je per land terugvinden op de website van Buitenlandse Zaken. Vanaf 1 oktober geldt bij beslissing van de Nationale Veiligheidsraad geen wettelijk uitreisverbod meer naar rode zones, maar worden reizen naar rode zones “ten zeerste afgeraden”. Indien je terugkeert uit een rode zone zijn een quarantaineperiode van 7 dagen en een COVID-test verplicht. Bij reizen naar een oranje zone wordt verhoogde waakzaamheid geboden terwijl bij reizen naar groene zones geen beperkingen worden opgelegd.

2.2 Waar kan ik mijn reis registreren?

Als reisorganisatie raden wij ten stelligste aan je buitenlandse reis te registreren op https://travellersonline.diplomatie.be. Op die manier weet Buitenlandse zaken waar, wanneer en met wie je reist en kunnen ze in geval van een lokale uitbraak eenvoudig contact met jou en je familie opnemen. De reisgegevens worden na twee weken automatisch gewist, zodat de privacy van de reiziger wordt gerespecteerd. Er is ook een callcenter. Dit is bereikbaar op het nummer +32 (0) 2 501 40 00 op weekdagen van 9 uur tot 17 uur (Belgische tijd). Het is belangrijk te onderstrepen dat dit nummer bedoeld is voor noodsituaties in het buitenland. Het callcenter is gesloten tijdens het weekend en op feest- en brugdagen.

2.3 Verplichte ‘Passenger Location Form’

Op 23 juli werd door de veiligheidsraad beslist dat reizigers 48 uur voor terugreis verplicht een passenger location form dienen in te vullen, ongeacht het transportmiddel en de kleurcode van een bestemming.

2.4 Moet ik mij laten testen bij thuiskomst?

Indien je terugreist van een bestemming met code oranje is het aangeraden om je te laten testen en een quarantaine van 7 dagen in acht te nemen. Bij terugkomst van een land met code rood zijn zowel test als quarantaine verplicht. Indien je positief test wordt de verplichte quarantaine met 7 dagen verlengd.

2.5 Reizen naar landen met inreisverbod

Wie een reis heeft geboekt naar een land waar een inreisverbod of inreisbeperking van kracht is, wordt door één van onze medewerkers persoonlijk op de hoogte gebracht. Samen bekijken we de opties om jouw reis om te boeken naar een latere datum dit jaar of in 2021. Indien de reis vanwege aantoonbare coronamaatregelen niet kan doorgaan (bv. gesloten grenzen, afgelaste vluchten), dan heb je als reiziger recht op terugbetaling. De beslissing wordt steeds gebaseerd op het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken.

2.6 Reisadvies & hygiënevoorschriften

Ondanks de maatregelen die door onze lokale partners en luchtvaartmaatschappijen worden getroffen, is het ook tijdens de reis aangeraden om je aan bepaalde regels te houden. Houd op luchthavens, in hotels en lodges en op openbare plaatsen rekening met de volgende voorschriften:

 • Herken risicosituaties, vermijd grote concentraties mensen en blijf weg van drukke stranden en wandeldijken
 • Hoed je voor drukke restaurants en restaurants met buffetformule. Op een terras zitten is prima, indien de nodige afstand gerespecteerd wordt
 • Staan er lange wachtrijen bij een museum of cultureel centrum? Kom op een ander tijdstip terug
 • Blijf weg van gesloten, slecht geventileerde ruimtes. Stap niet in een overvolle lift
 • Geef bij het begroeten geen hand of kus
 • Denk er aan steeds een veilige afstand te bewaren
 • Draag een mondmasker bij transport zoals op bussen of het vliegtuig
 • Was veelvuldig je handen met water en zeep
 • Neem voldoende alcoholgel mee en reinig frequent je handen

3. Tegoedbon (t.e.m. 15/06/20)

3.1 Ik heb ter compensatie van mijn reis een tegoedbon ontvangen. Hoe lang is deze geldig?

Van overheidswege is beslist dat de tegoedbon kan gebruikt worden om een nieuwe reis te boeken tot minimum een jaar na uitgifte. Bij Bunkhouse hebben we echter beslist die termijn te verlengen t.e.m. 31/12/2021. De vertrekdatum van je nieuwe reis mag dus na deze einddatum liggen, zolang de reis voor 31/12/2021 geboekt en betaald is.

3.2 Wat is inbegrepen in de tegoedbon?

De tegoedbon vergoedt het reeds betaalde bedrag, met uitzondering van dossierkosten en eventuele verzekeringspremies.

3.3 Wat als mijn nieuwe reis duurder/goedkoper wordt?

Wanneer de kostprijs van je nieuwe reis lager ligt dan de waarde van de ontvangen tegoedbon, behoud je het restant van de voucherwaarde. De datum van uitgifte en geldigheidsduur van de initiële bon blijven geldig, maar daar willen we ons als reisorganisatie flexibel voor opstellen. Indien je nieuwe reis duurder uitvalt dan de oorspronkelijk geboekte reis, wordt van de reiziger verwacht het verschil bij te betalen.

3.4 Is de tegoedbon persoonsgebonden?

De tegoedbon is persoonsgebonden en mag niet worden overgedragen. De voucher wordt uitgereikt aan de hoofdboeker, in naam van en voor het hele reisgezelschap. Uiteraard willen we ons hier ook flexibel opstellen en kunnen we meerdere reisgezellen eventueel apart vergoeden.

3.5 Kan ik de tegoedbon ook gebruiken voor het betalen van het resterende bedrag van een reeds geboekte reis later dit jaar?

Ja, dat kan.

4. Annulaties

4.1 Bestemmingen met inreisverbod of inreisbeperking

Zes weken voor afreis contacteren wij de klant om de situatie op zijn/haar bestemming te evalueren. Indien een inreisverbod op de bestemming, een uitreisverbod vanuit België of een ernstige inreisbeperking geldt (bijvoorbeeld quarantaineperiode die de reisduur in het gedrang brengt) heeft de klant recht op een terugbetaling van het reeds betaalde bedrag (voorschot + eventuele vliegtickets). Indien er geen reisverbod geldt maar reizen afgeraden wordt, kan de klant ervoor kiezen de reis te laten doorgaan, om te boeken of te annuleren, in welk geval het voorschot (excl. vliegtickets en reisverzekeringen) terugbetaald wordt.

4.2. Is het een goed idee om mijn reis nu al zelf te annuleren?

Neen, indien je jouw reis wenst te annuleren, dan zijn de huidige annulatievoorwaarden van toepassing en ben je ons de (eventuele) annuleringskosten verschuldigd. Het tijdstip van annulatie is daarom belangrijk. Wanneer wij ondervinden dat een reis niet of niet veilig kan doorgaan, dan zullen wij zelf de stap zetten om ze te annuleren. 

5. Verzekeringen

5.1 Kan ik beroep doen op reisbijstand in het kader van het coronavirus?

Als je een reisbijstandsverzekering hebt afgesloten, zal de verzekeraar in het buitenland medische hulp bieden. Word je ziek door het coronavirus? Dan kun je rekenen op reisbijstand. Uiteraard zal de verzekeraar steeds de regels moeten volgen die de bevoegde autoriteiten opleggen, bijvoorbeeld in verband met de toegang tot bepaalde ziekenhuizen of steden.

5.1.1 Indien je op reis vertrekt, ongeacht de bestemming en de kleurcode van de bestemming, en ter plaatse positief test of ziek wordt, zal de bijstandsverzekering van Protections de medische kosten dekken, zowel binnen als buiten Europa. Enkel wanneer een feitelijk reisverbod geldt zal Protections niet tussenkomen in geval van ziekte of medische bijstand.


5.2 Kan ik beroep doen op mijn annulatieverzekering in het kader van het coronavirus?

Het coronavirus wordt door verzekeraars beschouwd als een epidemie. De meeste verzekeraars voorzien geen dekking van de kosten bij annulatie van een reis omwille van een epidemie in het land van bestemming. Enkele duurdere verzekeringen doen dat wel. Indien je een annulatieverzekering hebt afgesloten bij onze partner Protections gelden de volgende voorwaarden:

 • De verzekering dekt de klant indien de klant voor afreis positief test en niet op reis kan
 • De verzekering dekt de klant indien de klant voor afreis in quarantaine moet.
 • De verzekering dekt de klant indien de klant voor afreis in quarantaine moet omwille van een positieve test van een huisgenoot

Wat wordt niet gedekt?

 • De verzekering dekt de klant niet indien de klant niet meer wenst te reizen omdat de kleur van bestemming rood is
 • De verzekering dekt de klant niet indien de klant op bestemming positief test en in quarantaine moet en dus niet van de reisdiensten kan genieten
 • De verzekering dekt de klant niet indien de klant niet meer wenst te reizen omdat er op de bestemming maatregelen gelden die als onaangenaam beschouwd kunnen worden.

5.3 Kan ik nu nog een annuleringsverzekering afsluiten?

Neen, de annuleringsverzekering dient ten laatste 5 werkdagen na de boeking of bevestiging van de reis te worden afgesloten. Elke reeds gekende reden bij het afsluiten van de verzekering wordt niet gedekt.

5.4 Kan ik mijn verzekering ook omboeken?

Indien je ervoor gekozen hebt de reis om te boeken, dan zal een eventuele bijstandsverzekering en/of annulatieverzekering ook omgeboekt worden. Een jaarpolis dekt niet enkel de periode voorafgaand aan de reis maar alle reizen binnen een bepaalde periode en kan dus niet omgeboekt worden naar een andere reis.

Geüpdatet op 14/10/2020

Inspiratie