Kamperen
Europa
IJsland
Bunkhouse events
Bunkhouse blog
09 267 02 76
chat met ons
mail ons

Coronavirus: veelgestelde vragen

Op 15 juni openen de Belgische grenzen voor reizigers binnen de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk. Ook heel wat andere Europese landen openen geleidelijk aan hun grenzen voor toerisme. De keuze om de landsgrenzen te openen is echter een individuele keuze. Elk Europees land kiest wanneer en voor wie het de grenzen opent. Bovendien kunnen de voorwaarden die moeten nageleefd worden om een land binnen te mogen onderling sterk verschillen. Wie een reis geboekt heeft buiten Europa, kan ervoor kiezen zijn reis om te boeken naar een latere datum of opteert voor een coronavoucher t.w.v. het reeds betaalde bedrag. 

Reizen binnen Europa

1 Reizen met vertrek na 15/06/20

Vanaf 15 juni 2020 gaan heel wat Europese binnengrenzen weer open voor toerisme. De keuze om de landsgrenzen te openen en welke nationaliteiten toegelaten zijn op het grondgebied, blijft echter een individuele keuze. In onze buurlanden zijn we vanaf 15 juni weer welkom, maar onder meer Spanje en Denemarken opteren voor een latere datum. De specifieke informatie per land kan je hier terugvinden of op de website van Buitenlandse Zaken. Indien de landsgrenzen van je bestemming nog niet geopend zijn voor Belgische reizigers, dan nemen onze specialisten persoonlijk contact met je op en bekijken we samen of we jouw reis kunnen omboeken naar een latere datum.

2 Reisadvies & hygiënevoorschriften

Ondanks de maatregelen die door onze lokale partners en luchtvaartmaatschappijen worden getroffen, is het ook tijdens de reis aangeraden om je aan bepaalde regels te houden. Houd op luchthavens, in hotels en lodges en op openbare plaatsen rekening met de volgende voorschriften:

  • Herken risicosituaties, vermijd grote concentraties mensen en blijf weg van drukke stranden en wandeldijken
  • Hoed je voor drukke restaurants en restaurants met buffetformule. Op een terras zitten is prima, indien de nodige afstand gerespecteerd wordt
  • Staan er lange wachtrijen bij een museum of cultureel centrum? Kom op een ander tijdstip terug
  • Blijf weg van gesloten, slecht geventileerde ruimtes. Stap niet in een overvolle lift
  • Geef bij het begroeten geen hand of kus
  • Denk er aan steeds een veilige afstand te bewaren
  • Draag een mondmasker bij transport zoals op bussen of het vliegtuig
  • Was veelvuldig je handen met water en zeep
  • Neem voldoende alcoholgel mee en reinig frequent je handen

Nu het coronavirus Covid-19 wereldwijd de gemoederen beroerten alle reizen naar het buitenland sterk afgeraden worden, zitten heel wat reizigers met vragen. Wanneer wordt het weer veilig om te reizen? Wat zijn mijn rechten als reiziger? Moet ik reeds annuleren of wacht ik best nog even af? Als reisorganisatie begrijpen we die ongerustheid maar al te goed en daarom beantwoorden we op deze pagina alvast enkele vragen.

Reizen naar landen met inreisverbod

1. Ik heb een reis geboekt met vertrek in de periode wanneer de coronamaatregelen van kracht zijn. Wat zijn mijn opties?

Wie een reis heeft geboekt met vertrek tot 15/06/2020 of naar een land waar een inreisverbod van kracht is, wordt door één van onze medewerkers persoonlijk op de hoogte gebracht. Samen bekijken we de opties om jouw reis om te boeken naar een latere datum dit jaar of in 2021.

2. Wat als omboeken nog niet mogelijk is of ik nog niets kan vastleggen volgend jaar?

Indien je op korte termijn geen beslissing kan maken omtrent het omboeken van jouw reis, dan heb je normalerwijs recht om een volledige terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. In het geval van het coronavirus hebben we echter te maken met een geval van overmacht. Om de financiële gezondheid van de reissector te waarborgen, is bij ministerieel besluit besloten dat we de reiziger mogen vergoeden met een coronavoucher. De reiziger kan de tegoedbon niet weigeren.

3. Wanneer heb ik recht op een coronavoucher?

Iedereen die bij een erkende reisorganisatie een pakketreis heeft geboekt, die wegens coronamaatregelen niet kan doorgaan, heeft recht op een coronavoucher ter compensatie.

4. Hoe lang is de coronavoucher geldig?

Van overheidswege is beslist dat de coronavoucher kan gebruikt worden om een nieuwe reis te boeken tot minimum een jaar na uitgifte. Bij Bunkhouse hebben we echter beslist die termijn te verlengen t.e.m. 31/12/2021. De vertrekdatum van je nieuwe reis mag dus na deze einddatum liggen, zolang de reis voor 31/12/2021 geboekt en betaald is.

5. Wat is inbegrepen in de coronavoucher?

De coronavoucher vergoedt het reeds betaalde bedrag, met uitzondering van dossierkosten en eventuele verzekeringspremies.

6. Wat als mijn nieuwe reis duurder/goedkoper wordt?

Wanneer de kostprijs van je nieuwe reis lager ligt dan de waarde van de ontvangen coronavoucher, behoud je het restant van de voucherwaarde. De datum van uitgifte en geldigheidsduur van de initiële voucher blijven geldig, maar daar willen we ons als reisorganisatie flexibel voor opstellen. Indien je nieuwe reis duurder uitvalt dan de oorspronkelijk geboekte reis, wordt van de reiziger verwacht het verschil bij te betalen.

7. Is de coronavoucher persoonsgebonden?

De coronavoucher is persoonsgebonden en mag niet worden overgedragen. De voucher wordt uitgereikt aan de hoofdboeker, in naam van en voor het hele reisgezelschap. Uiteraard willen we ons hier ook flexibel opstellen en kunnen we meerdere reisgezellen eventueel apart vergoeden.

8. Ik heb nog geen voucher ontvangen. Kan ik al omboeken naar later dit jaar?

We bekijken samen of jouw reis op een ander tijdstip kan doorgaan, kosteloos geannuleerd kan worden of omgeboekt kan worden naar een andere bestemming. Zo hoef je niet te wachten op een voucher om nieuwe reisplannen te maken. Lukt het niet om de reis om te boeken? Dan streven we ernaar om de coronavoucher binnen een termijn van max. 30 dagen te bezorgen.

9. Kan ik de voucher ook gebruiken voor het betalen van het resterende bedrag van een reeds geboekte reis later dit jaar?

Ja, dat kan.

10. Ik wil liever geen voucher. Kan ik het reeds betaalde bedrag terugvorderen?

Om de impact van het coronavirus Covid-19 op de reissector te beperken en de belangen van de reizigers te vrijwaren, werd op 20 maart een belangrijk ministerieel besluit genomen. Indien jouw reis geannuleerd wordt, heb je als reiziger recht op een coronavoucher. Zo behoud je tot eind 2021 het recht (en de middelen) om een nieuw reis te boeken. Indien de voucher niet binnen deze periode kan ingewisseld worden, staat het je alsnog vrij om terugbetaald te worden.

11. Moet ik de volledige reissom betaald hebben om aanspraak te maken op de voucher?

Dat is niet noodzakelijk. Als wij een reis annuleren omwille van overmacht, ten gevolge van de coronamaatregelen, bezorgen we je een voucher voor het bedrag dat je op dat moment reeds betaald hebt, met uitzondering van dossierkosten en een eventuele verzekeringspremies.

Annulaties

12. Afreizen t.e.m. 15/6/2020

Tot en met 15/6/20 zullen alle afreizen van Zuiderhuis geannuleerd worden. Elke klant wordt hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht door onze specialisten. Je kan ervoor kiezen je reis om te boeken naar een latere datum in 2020 of 2021. Indien het niet mogelijk is om nu reeds om te boeken, wordt er gebruik gemaakt van de coronavoucher.

13. Afreizen vanaf 15/6/2020

Reizigers die verondersteld worden na 15/6/20 te vertrekken, naar bestemmingen waar voorlopig nog een inreisverbod geldt, vragen we nog even af te wachten. Voorlopig is de status van deze reizen ongewijzigd en gaan ze door zoals gepland. Van zodra deze status zou wijzigen, zal je zo snel mogelijk gecontacteerd worden door één van onze medewerkers.

14. Ik wil mijn reis zelf al annuleren. Kom ik dan ook in aanmerking voor de coronavoucher?

Neen, indien je jouw reis wenst te annuleren en er geen sprake is van overmacht ten gevolge van coronamaatregelen, dan zijn de huidige annulatievoorwaarden van toepassing en ben je ons de (eventuele) annuleringskosten verschuldigd. Het tijdstip van annulatie is daarom belangrijk. We bekijken dit momenteel per afreisdatum en per bestemming. Indien je recht hebt op een voucher, hoef je hiervoor zelf geen initiatief te nemen.

Verzekeringen

15. Kan ik beroep doen op reisbijstand in het kader van het coronavirus?

Als je een reisbijstandsverzekering hebt afgesloten, zal de verzekeraar in het buitenland medische hulp bieden. Word je ziek door het coronavirus? Dan kun je rekenen op reisbijstand. Uiteraard zal de verzekeraar altijd de regels moeten volgen die de bevoegde autoriteiten opleggen, bijvoorbeeld in verband met de toegang tot bepaalde ziekenhuizen of steden.

Verblijf je in het buitenland en heb je geen medisch probleem? Dan zal je verzekeraar niet tussenkomen in de organisatie van en de repatriëring naar België.

16. Kan ik beroep doen op mijn annulatieverzekering in het kader van het coronavirus? Het coronavirus wordt door verzekeraars beschouwd als een epidemie. De meeste verzekeraars voorzien geen dekking van de kosten bij annulatie van een reis omwille van een epidemie in het land van bestemming. Enkele duurdere verzekeringen doen dat wel.

17. Kan ik nu nog een annuleringsverzekering afsluiten?

Neen, de annuleringsverzekering dient ten laatste 5 werkdagen na de boeking of bevestiging van de reis te worden afgesloten. Elke reeds gekende reden bij het afsluiten van de verzekering wordt niet gedekt.

18. Kan ik mijn verzekering ook omboeken?

Indien je ervoor gekozen hebt de reis om te boeken, dan zal een eventuele bijstands-verzekering en/of annulatieverzekering ook omgeboekt worden. Een jaarpolis dekt niet enkel de periode voorafgaand aan de reis maar alle reizen binnen een bepaalde periode en kan dus niet omgeboekt worden naar een andere reis.

Inspiratie