Kamperen
Europa
IJsland
Bunkhouse events
Bunkhouse blog
09 267 02 76
chat met ons
mail ons

Coronavirus: veelgestelde vragen

Nu het coronavirus Covid-19 wereldwijd de gemoederen beroerten alle reizen naar het buitenland sterk afgeraden worden, zitten heel wat reizigers met vragen. Wanneer wordt het weer veilig om te reizen? Wat zijn mijn rechten als reiziger? Moet ik reeds annuleren of wacht ik best nog even af? Als reisorganisatie begrijpen we die ongerustheid maar al te goed en daarom beantwoorden we op deze pagina alvast enkele vragen.

Reizen met vertrek binnen afzienbare tijd

1. Ik heb een reis geboekt met vertrek in de periode wanneer de coronamaatregelen van kracht zijn. Wat zijn mijn opties?

Wie een reis heeft geboekt met vertrek in de nabije toekomst, wordt door één van onze medewerkers persoonlijk op de hoogte gebracht. Samen bekijken we de opties om jouw reis om te boeken naar een latere datum dit jaar of in 2021.

2. Wat als omboeken nog niet mogelijk is of ik nog niets kan vastleggen volgend jaar?

Indien je op korte termijn geen beslissing kan maken omtrent het omboeken van jouw reis, dan heb je normalerwijs recht om een volledige terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. In het geval van het coronavirus hebben we echter te maken met een geval van overmacht. Om de financiële gezondheid van de reissector te waarborgen, is bij ministerieel besluit besloten dat we de reiziger mogen vergoeden met een coronavoucher. De reiziger kan de tegoedbon niet weigeren.

3. Wanneer heb ik recht op een coronavoucher?

Iedereen die bij een erkende reisorganisatie een pakketreis heeft geboekt, die wegens coronamaatregelen niet kan doorgaan, heeft recht op een coronavoucher ter compensatie.

4. Hoe lang is de coronavoucher geldig?

Van overheidswege is beslist dat de coronavoucher kan gebruikt worden om een nieuwe reis te boeken tot minimum een jaar na uitgifte. Bij Bunkhouse hebben we echter beslist die termijn te verlengen t.e.m. 31/12/2021. De vertrekdatum van je nieuwe reis mag dus na deze einddatum liggen, zolang de reis voor 31/12/2021 geboekt en betaald is.

5. Wat is inbegrepen in de coronavoucher?

De coronavoucher vergoedt het reeds betaalde bedrag, met uitzondering van dossierkosten en eventuele verzekeringspremies.

6. Wat als mijn nieuwe reis duurder/goedkoper wordt?

Wanneer de kostprijs van je nieuwe reis lager ligt dan de waarde van de ontvangen coronavoucher, behoud je het restant van de voucherwaarde. De datum van uitgifte en geldigheidsduur van de initiële voucher blijven geldig, maar daar willen we ons als reisorganisatie flexibel voor opstellen. Indien je nieuwe reis duurder uitvalt dan de oorspronkelijk geboekte reis, wordt van de reiziger verwacht het verschil bij te betalen.

7. Is de coronavoucher persoonsgebonden?

De coronavoucher is persoonsgebonden en mag niet worden overgedragen. De voucher wordt uitgereikt aan de hoofdboeker, in naam van en voor het hele reisgezelschap. Uiteraard willen we ons hier ook flexibel opstellen en kunnen we meerdere reisgezellen eventueel apart vergoeden.

8. Ik heb nog geen voucher ontvangen. Kan ik al omboeken naar later dit jaar?

We bekijken samen of jouw reis op een ander tijdstip kan doorgaan, kosteloos geannuleerd kan worden of omgeboekt kan worden naar een andere bestemming. Zo hoef je niet te wachten op een voucher om nieuwe reisplannen te maken. Lukt het niet om de reis om te boeken? Dan streven we ernaar om de coronavoucher binnen een termijn van max. 30 dagen te bezorgen.

9. Kan ik de voucher ook gebruiken voor het betalen van het resterende bedrag van een reeds geboekte reis later dit jaar?

Ja, dat kan.

10. Ik wil liever geen voucher. Kan ik het reeds betaalde bedrag terugvorderen?

Om de impact van het coronavirus Covid-19 op de reissector te beperken en de belangen van de reizigers te vrijwaren, werd op 20 maart een belangrijk ministerieel besluit genomen. Indien jouw reis geannuleerd wordt, heb je als reiziger recht op een coronavoucher. Zo behoud je tot eind 2021 het recht (en de middelen) om een nieuw reis te boeken. Indien de voucher niet binnen deze periode kan ingewisseld worden, staat het je alsnog vrij om terugbetaald te worden.

11. Moet ik de volledige reissom betaald hebben om aanspraak te maken op de voucher?

Dat is niet noodzakelijk. Als wij een reis annuleren omwille van overmacht, ten gevolge van de coronamaatregelen, bezorgen we je een voucher voor het bedrag dat je op dat moment reeds betaald hebt, met uitzondering van dossierkosten en een eventuele verzekeringspremies.

Annulaties

12. Afreizen t.e.m. 8/6/2020

Tot en met 8/6/20 zijn alle afreizen van Bunkhouse geannuleerd. Elke klant wordt hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht door onze specialisten. Je kan ervoor kiezen je reis om te boeken naar een latere datum in 2020 of 2021. Indien het niet mogelijk is om nu reeds om te boeken, wordt er gebruik gemaakt van de coronavoucher.

13. Afreizen vanaf 9/6/2020

Reizigers die verondersteld worden vanaf 9/6/20 te vertrekken, vragen we nog even af te wachten. Voorlopig is de status van deze reizen ongewijzigd  en gaan ze door zoals gepland. Van zodra deze status zou wijzigen, zal je zo snel mogelijk gecontacteerd worden door één van onze medewerkers.

14. Ik wil mijn reis zelf al annuleren. Kom ik dan ook in aanmerking voor de coronavoucher?

Neen, indien je jouw reis wenst te annuleren en er geen sprake is van overmacht ten gevolge van coronamaatregelen, dan zijn de huidige annulatievoorwaarden van toepassing en ben je ons de (eventuele) annuleringskosten verschuldigd. Het tijdstip van annulatie is daarom belangrijk. We bekijken dit momenteel per afreisdatum en per bestemming. Indien je recht hebt op een voucher, hoef je hiervoor zelf geen initiatief te nemen.

15. Kan Bunkhouse dit overleven?

We maken onderdeel uit van Zuiderhuis, een robuuste touroperator met 42 jaar ervaring en met stevige financiële reserves, wij zijn er van overtuigd dat we deze crisis zullen overleven. Hoe dan ook, we zijn bij het Garantiefonds Reizen aangesloten, dat in geval van een faillissement de nodige dekkingen kan bieden. Dit houdt in dat, alle gestorte bedragen worden terugbetaald.

Toekomstige reizen

16. In de media wordt aangeraden om deze zomer niet naar het buitenland te reizen. Wanneer wordt het dan wel weer veilig?

Daar hebben helaas ook wij geen sluitend antwoord op. Het valt moeilijk te voorspellen of zomerreizen al dan niet kunnen doorgaan of geannuleerd moeten worden. Met de informatie die nu voorhanden is, hebben we beslist onze zomerreizen voorlopig te laten doorgaan. We volgen de situatie echter nauwgezet op en van zodra er van overheidswege nieuwe richtlijnen komen, treffen we de nodige maatregelen. Wanneer het zover is, zullen onze medewerkers persoonlijk contact met je opnemen.

17. Is het een goed idee om nu een reis te boeken?

Gezien de financiële risico’s voor de reiziger zo goed als onbestaande zijn, hoef je reeds gemaakte reisplannen voor het najaar en de winter niet voorgoed op te bergen. In het extreme geval dat ook dan reizen naar een bepaalde bestemming nog afgeraden wordt, kijken we samen naar een alternatief. Onze specialisten staan ook nu klaar om samen met jou je volgende avontuur uit te tekenen en al je vragen te beantwoorden. 

18. Kan ik wachten met het betalen van de reissom tot ik zeker ben dat de reis doorgaat?

Neen, zolang de reis verondersteld is door te gaan, gelden de onze algemene en bijzondere reisvoorwaarden. De volledige reissom dient 6 weken voor afreis betaald te worden. Wanneer dit niet gebeurt, verbreek je het reiscontract dat je met ons gesloten hebt en zal je de daaraan verbonden annuleringskosten moeten betalen.

19. Kan ik mijn zomerreis nu al annuleren en het voorschot gebruiken voor een andere reis?

Neen, indien je jouw reis wenst te annuleren en er geen sprake is van overmacht ten gevolge van corona, dan zijn de huidige annulatievoorwaarden van toepassing en ben je ons de (eventuele) annuleringskosten verschuldigd.

Verzekeringen

20. Kan ik beroep doen op reisbijstand in het kader van het coronavirus?

Als je een reisbijstandsverzekering hebt afgesloten, zal de verzekeraar in het buitenland medische hulp bieden. Word je ziek door het coronavirus? Dan kun je rekenen op reisbijstand. Uiteraard zal de verzekeraar altijd de regels moeten volgen die de bevoegde autoriteiten opleggen, bijvoorbeeld in verband met de toegang tot bepaalde ziekenhuizen of steden.

Verblijf je in het buitenland en heb je geen medisch probleem? Dan zal je verzekeraar niet tussenkomen in de organisatie van en de repatriëring naar België.

21. Kan ik beroep doen op mijn annulatieverzekering in het kader van het coronavirus? Het coronavirus wordt door verzekeraars beschouwd als een epidemie. De meeste verzekeraars voorzien geen dekking van de kosten bij annulatie van een reis omwille van een epidemie in het land van bestemming. Enkele duurdere verzekeringen doen dat wel.

22. Kan ik nu nog een annuleringsverzekering afsluiten?

Neen, de annuleringsverzekering dient ten laatste 5 werkdagen na de boeking of bevestiging van de reis te worden afgesloten. Elke reeds gekende reden bij het afsluiten van de verzekering wordt niet gedekt.

23. Kan ik mijn verzekering ook omboeken?

Indien je ervoor gekozen hebt de reis om te boeken, dan zal een eventuele bijstands-verzekering en/of annulatieverzekering ook omgeboekt worden. Een jaarpolis dekt niet enkel de periode voorafgaand aan de reis maar alle reizen binnen een bepaalde periode en kan dus niet omgeboekt worden naar een andere reis.

Inspiratie